Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16864
Thác bản bia thôn Ngọc Thỏ xã Phú Ốc tổng Như Thức huyện Mĩ Lộc 美祿縣如式總富沃社玉[…]村, sưu tầm tại chùa Thanh Long xã Phú Ốc huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 120 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 10 (1935).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Thanh Long qui mô nhỏ hẹp, nhà sư trụ trì Nguyễn Viết Huân đã đứng lên kêu gọi thiện nam tín nữ quyên góp tiền mở rộng và tu sửa lại chùa. Bia ghi họ tên, quê quán của những người đóng tiền: Hưng công Trần Trọng Trục 2 đồng, Trần Huy Phát 2 đồng, Cựu lí trưởng Trần Công Viên 1 đồng v.v… Có bài minh 8 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)