Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16867
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Quang Linh thôn Tín xã Nghĩa Lễ tổng Như Thức huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 80 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 3 (1909).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc 6 tín lão mỗi người cúng 30 quan tiền và 1 sào ruộng giúp làng xây tam quan, được bầu làm Hậu phật. Ghi tên, hiệu, ngày giỗ hàng năm cho các Hậu phật. Tín lão Nguyễn Thị Đệ, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Thị Duy, Đỗ Thị Lợi, Đặng Thị […], Nguyễn Thị […].
Ghi chú:Bia bị mờ mất một số chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)