Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16939/16940/16941
Thác bản bia sưu tầm tại đàn Nghĩa Trủng xã Điềm Xá huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 3 mặt, khổ 34 x 65 cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 7 (1895).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc năm Thành Thái thứ 7 hội chủ và các vị trong hội trích tiền công và các món tiền phả khuyến để xây dựng bái đường và tả hữu vu, sắm đồ thờ để cúng tế ở nghĩa đàn. Có ghi tên những người đóng góp như Nguyễn Văn Khấu, Nguyễn Văn Tu. Bia ghi tổng số tiền thu được và ghi rõ chi tiêu vào các khoản nào.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)