Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16307
Thác bản chiêng xã Vô Hoạn huyện Thượng Nguyên phủ Thiên Trường 天長府上元縣無患社, sưu tầm tại xã Vô Hoạn tổng Vô Hoạn huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 47 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 23 (1702).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Vĩnh Ninh là cổ tự danh lam trong vùng, nay các thiện tín tham gia đúc 1 chiếc chiêng đồng cho chùa. Ghi họ và tên chư vị công đức, như Xã sử Bùi Văn Dũng,…
Ghi chú: Thác bản chiêng mờ, khó đọc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)