Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16953
Thác bản bia sưu tầm tại văn chỉ xã Điềm Xá huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 50 cm, gồm 6 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 60 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 4 (1791).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Thế Tế và vợ là Mai Thị Khán cùng các con cúng 326 tấc đá để làm thềm đá và lát sân văn miếu, lại cúng 1 mẫu 2 sào ruộng làm ruộng tế.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)