Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16185
Thác bản bia sưu tầm tại văn chỉ huyện Kim Anh xã Phù Xá Đông tổng Phù Xá huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 93 cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 5 (1852).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc dựng bia khắc tên những người đỗ đạt ở văn chỉ thuộc huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên. Kê họ và tên, chức vị khoa đỗ của 17 vị đỗ Tiến sĩ thời Lê, trong đó vị đỗ sớm nhất là khoa Nhâm Tuất niên hiệu Đại Bảo thờ Lê, Đỗ Nhuận đỗ khoa Bính Tuất niên hiệu Quang Thuận, làm quan đến chức Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)