Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16204/16025
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Cổ Am xã Đông Tảo tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 13 x 119 cm, gồm 2 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 10 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Khắc một đôi câu đối trên 2 mặt trụ đá (có thể là 2 mặt của một bia trụ cây hương) của chùa Cổ Am là: Pháp diễn tam thặng vĩnh trấn thanh long Bắc địa, Phật môn lục trí thế sinh bạch tượng Nam thiên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)