Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16515
Thác bản bia sưu tầm tại lăng Quốc thái phu nhân nhà Lê.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 77 cm, gồm 9 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bia lăng mộ của Quốc thái phu nhân họ Nguyễn. Ghi khái lược tiểu sử, hành trạng bà. Bà họ Nguyễn húy Ngọc Ấn, người huyện Đông Sơn, bố là Ba Liệt được tặng chức Thái tử Thái bảo, mẹ họ Bùi húy Thị Ao được tặng tước Quận phu nhân. Bà kết duyên với Quận công họ Nguyễn húy Xa Liễu thụy Khang Giảng, sinh 5 người con đều đảm nhận trọng trách trong triều nhà Lê. Bà sinh năm Tân Mùi, mất năm Bính Tí, thọ 66 tuổi. Khi mất được tặng là Quốc Thái phu nhân, thụy là Huệ Tĩnh, mai táng tại bên trái mộ Bố Vệ trường thu Nguyên Quận công.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)