Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16224
Thác bản bia sưu tầm tại đền Tam Tổng xã Phù Lỗ Đông tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 84 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 7 (1922).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đền Tam Tổng là ngôi đền chung của ba tổng Phù Lỗ, Phù Xá và Xuân Nộn vốn có từ xưa. Dân ba tổng thay phiên phụng sự đèn nhang. Định rõ phận sự của từng tổng và số ruộng hương hỏa mỗi tổng nhận cày cấy để thu hoa lợi cúng lễ. Cả thảy ruộng đền là 2 mẫu 7 sào 5 thước.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)