Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20367/20370
Thác bản bia sưu tầm tại huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 100 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 9 (1828).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Phủ quân Nguyễn Văn Chất là người hào trưởng trong làng, sống có đức độ, được mọi người tin yêu. Nay con ông xuất 150 quan và hai mẫu một sào ruộng giao cho dân làng chi tiêu để mua Hậu thần cho cha. Ghi một số qui định cho người nào nhận canh tác ruộng sẽ biện lễ dùng vào ngày giỗ hàng năm cho ông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)