Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20372
Thác bản bia xã Phú Hương tổng Đức Hòa Thượng huyện Hòa Vinh phủ Điện Bàn奠磐府和榮縣德和上總富香社, sưu tầm tại đình xã Phú Hương huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 58 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 5 (1845).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân trong xã kiến tạo đình làm nơi phụng thờ vị thần linh, nhân dân bầu ông Nguyễn Văn Châu làm chức Tri hương để trông coi việc tu sửa đình, miếu bởi trước đó ông cũng là người tuổi cao, có đức độ lớn với dân trong xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)