Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16516/ab
Thác bản bia sưu tầm tại lăng Nguyễn Á hầu nhà Lê.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 85 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bia lăng mộ của Nguyễn Á hầu họ Nguyễn. Ghi khái lược tiểu sử, hành trạng ông. Ông họ Nguyễn húy Lỗ, tự Tôn Chu quê xã Bố Vệ huyện Đông Sơn, sinh năm Ất Tị, mất năm Quí Dậu. Làm quan triều Lê, chức Nhập nội Tư mã Tham tri Chính sự, tước Á hầu. Bố là Xa Liễu được tặng chức Quận Á công, mẹ họ Bùi húy Ân dược tặng tước Quốc phu nhân. Vợ ông là Lê Ngọc Phương con gái vị Đặc tiến Khai phủ Nhập nội Kiểm hiệu Đại Đô đốc Bình chương quân quốc trọng sự. Ông bà sinh nhiều con nhưng khi mất thì các con còn nhỏ, chưa có sự nghiệp gì.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)