Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20381
Thác bản bia sưu tầm tại nhà thờ họ Phạm xã Đông Phan phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 120 cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 35 (1882).
Người soạn: Nguyễn Tư Giản 阮思間; quê quán: xã Du Lâm huyện Đông Ngàn tỉnh Bắc Ninh; học vị: Hoàng giáp khoa Giáp Thìn niên hiệu Thiệu Trị thứ 4 (1844); chức vị: Tả thị lang, kiêm Hàn lâm viện sự.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Hành trạng của Phạm Phú Thứ: Ông sinh trưởng trong một gia đình có nhiều người làm quan, di cư từ phía Bắc đến định cư ở xã Đông Phan. Lúc nhỏ tên là Hào, khi đăng khoa được vua ban tên là Phú Thứ, tự Hiếu Chi. Năm Thiệu Trị Nhâm Dần (1842) đỗ đầu thi Hương. Năm Quí Mão niên hiệu Thiệu Trị 3 (1843) đỗ Tiến sĩ. Ban đầu ông được bổ Hàn lâm Viện biên tu, sau đó lần lượt lĩnh trải nhiều chức vụ lớn trong triều. Ông cũng bị nhiêu flần giáng chức, có lúc trở thành thường dân. Năm 62 tuổi, do già yếu bệnh tật nên qua đời. Vua thương tiếc, cho truy phục chức Hiệp biện đại học sĩ, ban tặng nhiều vải vóc, lụa tiền, sai người về phúng viếng nhằm biểu dương công lao của ông đối với dân, với nước.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)