Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20387
Thác bản bia sưu tầm tại văn từ làng huyện xã Đông Phan phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 95 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 13 (1901).
Người soạn: Phạm Tuấn 范晙; quê quán: xã Xuân Đài huyện Diên Phước tỉnh Quảng Nam; học vị: Tiến sĩ khoa Mậu Tuất niên hiệu Thành Thái thứ 10 (1898); chức vị: Hàn lâm viện hiệu thảo.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các thân hào trong huyện xuất tiền của tu tạo văn từ hàng huyện qua các thời kì, đồng thời ghi lại họ tên của các vị đỗ đạt khoa cử, người trong bản huyện gồm các Tiến sĩ, Phó bảng, Cử nhân và học sinh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)