Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20388
Thác bản bia sưu tầm tại nhà thờ họ Phạm xã An Lưu tổng Phú Triêm phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 77 x 100 cm, gồm 23 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 3 (1909).
Người soạn: Vũ Văn Uất 武文蔚; quê quán: huyện Duy Xuân tỉnh Quảng Nam; học vị: Tú tài.
Người nhuận sắc: Lê Mại 黎邁; học vị: Tú tài.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Hành trạng Chánh tổng họ Phạm, hiệu Dã Trai người bản xã. Ông là con thứ của ông Mậu tài Phạm Bình Chuẩn là anh ruột của thủy sư xuất đội đô úy Phạm Trọng Phu. Ông mồ côi từ nhỏ nhưng có chí khí khẳng khái. Năm 17 tuổi thi không trúng võ khoa, trở về quê làm nghề dạy võ. Ông tham gia nhiều hoạt động giúp dân làng nhưng làm thủ bạ, hiệp cùng thôn hào tu sửa miếu đền, mẫn cán trong mọi công việc. Ông qua đời năm 72 tuổi. Con ông đến xin tác giả thuật lại hành trạng của bố, lưu truyền cho con cháu về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)