Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20389
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Bất Nhị phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 98 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 13 (1832).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ba thôn của xã Bất Nhị đặt ruộng cho các từ đường và các hạng ruộng (hạ điền, thượng điền, Phật tự, đình vũ, thành hoàng, Quan thánh đế quân…). Tổng cộng là 34 mẫu 5 sào.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)