Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20391
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Bình Long phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 65 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 1 (1916).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân thôn có ngôi miếu thờ ba vị thành hoàng, trải bao lâu ngày đã bị hư hại. Nay dân thôn bỏ tiền của tu bổ lại, giao cho các ông chủ biện Nguyễn Phú Hậu, đốc công Phan Khắc Thiệu, chuyên biện Hồ Quang Chỉ đảm nhận công việc. Công việc hoàn thành, dựng bia lưu làm kỉ niệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)