Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20393
Thác bản bia xã Câu Nghê tổng An Nhân Trung huyện Diên Phúc phủ Điện Bàn 奠磐府延福縣安仁中總駒……….., sưu tầm tại đình xã Câu Nghê phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 80 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức năm Nhâm Ngọ (1882).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ tên các vị hội chủ, hội biện, đốc biện, tùy biện cùng các quan viên lí dịch đóng góp tiền vào việc tu bổ ngôi đình của xã gồm 16 người. Có số tiền đóng góp kèm theo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)