Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20395
Thác bản bia sưu tầm tại xã Lâm An phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 120 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi tâm trạng của một người con tên là Mậu, khóc cha, ngồi một mình trước nấm mồ của người quá cố, trong cảnh cô liêu tịch mịch của một đêm đầu xuân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)