Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20399
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Phú Nhuận phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 70 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi tên một số người như Phan Thời Trí, Trần Thị Dạng, Phan Thị Đích, Nguyễn Thị Đẳng… cúng ruộng vào tam bảo, ghi lại làm kỉ niệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)