Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20400
Thác bản bia sưu tầm tại phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 90 cm, gồm 6 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Lương Thị Đậu cúng 2 mẫu 1 sào và 60 quan tiền cho chùa, xin gửi giỗ cho bản thân về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)