Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20401
Thác bản bia sưu tầm tại thôn Phú Mĩ phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 100 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 9 (1897).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ tên một số vị chức sắc và thân hào địa phương như Viên ngoại lang họ Hồ tự Trọng Giám; Hương hào Hồ Văn Uy; Huấn đạo họ Nguyễn… cúng đồng, sơn, lụa điều cùng các đồ tế khí, chuẩn thành giá tiền trong việc tạo ngôi đình thờ thần ở bản thôn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)