Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20402
Thác bản bia sưu tầm tại miếu Cao Các xã Thắng Lộc phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 70 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: năm Tân Sửu.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã có ngôi đền xây dựng từ lâu đời, trải qua thời gian, sau lại gặp binh hỏa nên bị hư hại nặng. Nay một số thân hào và binh dân phân bổ theo đầu người được hơn 600 quan, quyên góp được 200 ương gạo, cùng một số nguyên vật liệu để tu sửa lại ngôi đền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)