Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20929
Thác bản bia sưu tầm tại …..
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 50 cm, gồm ??? dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ:
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ)
– Sinh hoạt làng xã
– Hành trạng, công tích nhân vật
– Lịch sử di tích
– Sự tích, Thần phả
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bia mờ không đọc được dòng nào.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)