Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20403
Thác bản bia xã Gia Cốc 椰谷社, sưu tầm tại miếu Cao Các xã Gia Cốc phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 70 cm, gồm 7 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 13 (1860).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản xã trùng tu ngôi miếu thờ hai vị thần, theo quy ước trước đây, ai có công đức từ 100 quan trở lên sẽ được khắc vào bia; có 3 người được khắc tên trong đợt tu sửa này là Hội chủ hương lão tên là Mân (cúng 200 quan), Hương thôn Bá hộ tên là Chất (cúng 200 quan), phó Tổng tên là Nhạ (cúng 100 quan).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)