Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20405
Thác bản bia sưu tầm tại xã Quảng Đại phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 58 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 28 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bài thơ Đường luật ngụ ý nói về cây có vững thì cành lá mới tốt tươi, gia đình sống có đức độ thì con cháu mới hưởng đức độ về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)