Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20407
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Thắng Lộc phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 60 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 31 (1876).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân trong xã Thắng Lộc có ngôi đền cổ cần được trùng tu, nhưng do dân nghèo không kham nổi. Nay ông Hàn lâm viện Thị giảng Phan Cửu Hà xuất tiền lương đứng ra xây dựng lại ngôi đình, lập bằng ngói, xây bằng gạch. Cùng đóng góp tiền của vào việc tu sửa này còn có 13 người khắc, ghi họ tên và số tiền kèm theo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)