Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20410
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Lệ Trạch huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 98 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 9 (1897).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn Lệ Trạch xây dựng xong ngôi đình, lập bia ghi lại họ tên những người đóng góp tiền của vào việc đó như xuất đội Hồ Hữu Thành cùng một bộ ngũ sự; Tú tài Nguyễn Thạc cúng một đôi câu đối; đội trưởng Hồ Văn Khai cúng 30 quan tiền… Tổng cộng có khoảng 40 người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)