Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20412
Thác bản bia sưu tầm tại đền Thành Hoàng xã Phú Thuận huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 90 cm, gồm 6 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 9 (1907).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ca ngợi ông Tri huyện họ Ung hiệu Quất Đình tự Trọng Luân cai trị ở huyện Duy Xuyên, có nhiều công đức với dân xã, lập bia làm kỉ niệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)