Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20939
Thác bản bia sưu tầm tại Viện bảo tàng Nông Pênh- Campuchia.
Thác bản 1 mặt, khổ ???x cm, gồm dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long?.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Vũ khí.
Tóm lược nội dung:
Đây là bản dập dòng chữ đúc trên khẩu súng thần công, 1 khẩu đúc năm Quí Sửu (1793) ghi số thứ tự niên hiệu, trọng lượng khẩu súng, khẩu súng này được phong chức tướng quân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)