Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20414/20415
Thác bản bia sưu tầm tại giếng xã An Lễ phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 2 mặt, khổ 14 x 53 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 20 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 34 (1773).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại việc cấm không được giặt và phóng uế ở bờ giếng của xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)