Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20417
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Long Thủy xã An Phúc huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 90 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 23 (1702).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên một số người tiến cúng ruộng vào tam bảo chùa Long Thủy như Nguyễn Thị Viết (cúng 3 sào); Trương Thị Bằng (cúng 1 mẫu); Nguyễn Thị Do (cúng 3 sào).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)