Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20420
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã La Tháp phủ Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 75 x 105 cm, gồm 500 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 10 (1898).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn Lệ Trạch, Vĩnh Trinh, Thanh Châu, Cổ Tháp, Cù Bàn và An Lâu bỏ tiền của tu sửa công đình, với số đóng góp của từng thôn. Ngoài ra còn ghi họ và tên của một số cá nhân khác cùng tham gia vào việc đó.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)