Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20425
Thác bản bia xã Hương Quế tổng Xuân Phú Trung huyện Quế Sơn phủ Thăng Bình 升平府桂山縣春富中總香桂社, sưu tầm tại họ Phạm xã Hương Quế huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ ????x cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 25 (1872).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Gia phả, lai lịch dòng họ.
Tóm lược nội dung:
Thuật lại gia phả họ Phạm ở xã Hương Quế, tổng Xuân Phú Trung huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam. Họ này có ông thủy tổ là Tôn Phúc hầu người xã Lỗ Huyền huyện Lôi Dương phủ Thọ Xuân di dời vào đây, trở thành một vọng tộc trong vùng, có nhiều người làm quan hiển đạt.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)