Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20427
Thác bản bia sưu tầm tại mộ họ Phạm xã Mông Nghệ huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 80 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 70 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bài vị.
Tóm lược nội dung:
Bài vị dựng trên mộ chí của Phạm tướng công thụy Thanh Hiến, Khâm sai Cai bạ Quảng Nam, truy tặng Tán trị công thần, đặc tiến trụ quốc, kim tử vinh lộc đại phu, chính trị thượng khánh, tham nghị, do các con trai và con gái lập.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)