Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20428
Thác bản bia xã Mông Nghệ 蒙藝社, sưu tầm tại nhà thờ họ Trần xã Mông Nghệ huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 25 x 33 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 35 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân năm Mậu Dần (1914).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Họ Trần Viết ở xã Mông Nghệ tu sửa từ đường, ghi lại họ và tên những người trong họ đóng góp tiền vào việc đó (do mặt sau của bia bị thiếu nên không có danh sách những người đóng góp).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)