Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20429
Thác bản bia sưu tầm tại mộ họ Lê xã Mông Nghệ huyện Quế Sơn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 80 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 30 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Mọi người trong họ Lê lập bia mộ cho ông tổ của họ này, vào năm Ất Dậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)