Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đềKí hiệu: 20921
Thác bản bia phường Tân Hợp tổng Thanh Châu huyện Hòa Vang phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam 廣南省奠磐府和榮縣清洲總新合坊, sưu tầm tại chùa Hải Tàng xã Tân Hợp tổng Thanh Châu phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 66 x 100 cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 1 (1848).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Cảnh Hưng thứ 19, bản phường xây dựng chùa Hải Tàng. Năm ngoái gặp gió lớn chùa bị hư hỏng nặng. Tháng 3 năm Giáp Tuất bản phường trùng tu lại chùa. Nay lập bia ghi lại việc này, ghi họ và tên những người đã tiến cúng tiền bạc. Lí trưởng Dương Văn Viết cúng 10 quan tiền, thủ bạ Trần Văn Qui cúng 2 quan tiền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)