Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20922
Thác bản bia sưu tầm tại xã Phú Hòa phủ Tam Kì tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 127 và 20 x 85 cm, gồm 8 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 18 (1697).
Người soạn: họ Vũ 武; chức vị: Chánh danh kí lục.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quán Chánh doanh Vệ úy Nguyễn Đức Hoa lập bia ghi số ruộng hương hỏa của dòng họ để lại là 43 mẫu 6 sào 8 thước, tọa lạc ở thôn Trường Thọ xã Lân Trung, giao cho nô tì canh tác, để lấy tiền hoa lợi quanh năm cúng tế. Ruộng này truyền từ đời này qua đời khắc, không được bán, nếu kẻ nào không tuân theo các điền đã ghi trong bia thì bản tộc đuổi ra khỏi dòng họ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)