Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20438
Thác bản bia sưu tầm tại xã Mỹ Khê phủ Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 103 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 550 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 2 (1890).
Người soạn: vua Tự Đức.
Chủ đề :- Đạo dụ.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Đạo dụ của vua Tự Đức gửi cho Trương Đăng Quế nhân diụp ông 70 tuổi. Nội dung của đạo dụ là ca ngợi tài năng học thức uyên bác và sự mẫn cán trong công việc của ông. Có danh mục về các sản vật như sâm, quế, vóc, lụa… do vua ban cho. Cuối bia có bài thơ ngũ ngôn của vua tặng cho ông nhân dịp này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)