Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20439
Thác bản bia sưu tầm tại nhà thờ ông Quận công xã Mỹ Khê phủ Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 105 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 2 (1890).
Người soạn: vua Thiệu Trị.
Chủ đề :- Đạo dụ.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Một bài đạo dụ và 1 bài thơ Đường của vua Thiệu Trị ban cho Trương Đăng Quế vào năm Thiệu Trị 3 (1843). Nội dung nhắc ông nghỉ phép sắp hết, sớm vào triều giúp vua. Đến năm này (1890) khắc sự kiện lên bia, lưu cho con cháu biết.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)