Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20440
Thác bản bia sưu tầm tại xã Mỹ Khê phủ Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi.
Thác bản 1 mặt, khổ 62 x 110 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 30 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 18 (1865).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Khắc 11 chữ: Lưỡng triều cố mệnh lương thần Trương Văn Lương chi mộ do vua ban cho ông này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)