Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20446
Thác bản bia sưu tầm tại nhà thờ họ Nguyễn thôn Thạch Trụ tổng Ca Đức phủ Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 80 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 12 (1900).
Người soạn: Nguyễn Thân 阮紳; quê quán: thôn Thạch Trụ tổng Ca Đức phủ Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi; chức vị: Cơ mật đại thần.
Chủ đề :- Gia phả, lai lịch dòng họ.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Nguyễn Thân tự thuật lại dòng dõi của họ này, đặc biệt là đời bố của ông, có công đánh dẹp người Nam tiểu số ở vùng Tây Nguyên, được triều đình trọng thưởng, cho lập đền thờ ở phía đông núi Hoành Sơn. Ông lập bia ghi lại sự việc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)