Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20448
Thác bản bia thôn Thạch Trụ tổng Ca Đức phủ Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi 廣義省慕德府歌德總石柱村, sưu tầm tại đền thờ Diên Lộc quận công (Nguyễn Thân).
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 180 cm, gồm 46 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 1 (1889).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Kể lại công tích của Nguyễn Thân trong việc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của văn thân trong những năm 1885- 1887.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)