Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20817
Thác bản bia xã Gia Lộc tổng Đôn Lương huyện Cát Hải …海縣…, sưu tầm tại đình xã Gia Lộc tổng Đôn Lương huyện Cát Hải tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 62 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 1 (1916).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản xã hưng công tu sửa đình cần nhiều kinh phí, ông Nguyễn Đức Cần đã cúng cho làng 100 nguyên để xin gửi giỗ cho em gái. Dân làng đồng ý cho em gái ông là Nguyễn Thị Lành được phối hưởng ở đình làng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)