Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20823/20824
Thác bản bia xã Thiên Lộc tổng An Khoái huyện Nghiêu Phong phủ Sơn Định tỉnh Quảng Yên nước Đại Nam 大南國廣安省山定府堯丰縣安快總天祿社, sưu tầm tại đình xã Gia Lộc tổng Đôn Lương huyện Cát Hải tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ ??? cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 6 (1853).
Người viết: Nguyễn Danh Tri 阮名知; chức vị: Lí trưởng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản xã hưng công tu sửa miếu nhưng còn thiếu tiền. Vợ chồng ông Trần Tiến Xuân và gia đình ông Nguyễn Văn Chiết đã cúng 130 quan tiền vào công dịch. Quan viên, dân xã nhất trí bầu ông Trần Tiến Xuân cùng các thê thiếp của ông làm phối hưởng. Mặt sau có bài vị của hai người được phối hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)