Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20870/20871
Thác bản bia xã Hoà Hi huyện Hoa Phong phủ Hải Đông 海東府華丰縣和熙社, sưu tầm tại chùa Hưng Phúc xã Lục Đô tổng Đôn Lương huyện Cát Hải tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 32 x 55 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 1 (1848).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Danh sách các hưng công, công đức đóng góp tu tạo chùa Hưng Phúc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)