Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20629
Thác bản bia sưu tầm tại văn chỉ xã Sính Kế phủ Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 60 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Danh sách 8 vị Hương hiền đỗ đại khoa của hai huyện Bảo Lộc và Phượng Nhãn được thờ ở văn chỉ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)