Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20206
Thác bản bia thôn Thượng xã Bộ La 步羅社上村, sưu tầm tại chùa thôn Thượng xã Bộ La huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 83 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ tên, húy hiệu của khoảng 10 người được bầu làm Hậu phật, vì mỗi người tự nguyện đóng góp tiền và ruộng cho xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)