Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20630
Thác bản bia xã Sính Kế 河內省城第一戶順景街, sưu tầm tại văn chỉ xã Sính Kế phủ Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 86 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 550 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 12 (1958).
Người soạn: Khổng Tiến Đạt 孔進達; quê quán: xã Châu Xuyên; học vị: Tú tài.
Người viết chữ: Nguyễn Huy Du 阮輝….; quê quán: xã Thọ Xương.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Điều lệ văn hội hai huyện Phượng Nhãn và Bảo Lộc gồm 15 khoản qui định việc đón rước các vị đỗ đại khoa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)